Jakub

DC Pippi sme si obľúbili od prvej návštevy. Jakubkovi trochu trvalo pochopiť, že mama tu zrazu pol dňa nie je, ale s láskavým vedením vychovávateliek skvele ovládajúcich detskú psychológiu prichádza domov šťastné dieťa s množstvom zážitkov a podnetov, ktoré potom s nami zdieľa. Sme radi, že sme si vybrali práve tieto jasle.