Viktória Zajacová

Učiteľka predprimárneho vzdelávania. Expertka na tvorbu vzdelávacích plánov a ich zanietená realizátorka.