Program

wood-people-creative-hand-298825

Denné činnosti

06:30 – 07:30   Privítanie detí v centre

07:30 – 08:30   Hráme sa na…
stimulácia k téme týždňa

08:30 – 09:00   Desiata

09:00 – 11:00   Spievame, kreslíme, čítame, cvičíme
edukačné aktivity k téme týždňa a pobyt vonku

11:00 – 12:00   Obed a príprava na odpočinok, hygiena

12:00 – 14:00   Odpočinok detí

14:30 – 15:00   Olovrant

15:00 – 17:00  Tvoríme a zabávame sa
záujmové činnosti a pobyt vonku

17:00 – 17:30   Odchod detí domov*

Ranný filter prebieha podľa aktuálnych nariadení RÚVZ (meranie teploty, každý dospelý ochrana nosa a tváre). Pri teplote nad 37,2°C dieťa nebude prijaté do zariadenia.

 

* Cena za každú začatú hodinu nad rámec bežnej prevádzky je 10 €.