Cenník

TOP
Celodenný pobyt420/mesiac

od 6:30 do 17:30 každý deň v mesiaci, 5 dní v týždni, bez stravy

Poldenný pobyt360/mesiac

od 6:30 do 12:30 každý deň v mesiaci, 5 dní v týždni, bez stravy

12 voliteľných dní350/mesiac

od 6:30 do 17:30 počas 12 voliteľných dní v mesiaci, 5 dní v týždni, bez stravy

Cena zahŕňa:

 • Individuálny prístup ku každému dieťaťu s prihliadaním na jeho potreby a naplnenie osobného potenciálu.
 • Pravidelné konzultácie pedagógov s rodičmi o dieťati a jeho napredovaní (individuálne rodičovské stretnutia).
 • Celoročnú prevádzku aj počas letného obdobia (okrem víkendov, štátnych sviatkov, jeden týždeň – podľa RÚVZ SR, zimné prázdniny podľa MŠVVaŠ).
 • Využívanie pracovných, výtvarných, hudobných a športových pomôcok či edukačných kníh na rozvoj detí.

Cena nezahŕňa:

Stravu na celý deň alebo poldeň. Denná stravná jednotka je 4 eur: desiata, obed, olovrant, čerstvé ovocie počas dňa, pravidelný pitný režim.

 • Sme hlavne učiteľky, ktoré milujú deti a nielen tie svoje.
 • Každé dieťa je iné a zaslúži si všetku pozornosť sveta.
 • Inakosť dieťaťa je prirodzená, je preňho darom a pre nás výzvou.
 • Radosť z hry a poznávania je nám blízka.
 • Socializácia a tímová spolupráca prichádza s pobytom v malej  detskej skupine.
 • Ovládame podmienky a nároky na výkonové štandardy predškolského vzdelávania.
 • Poradíme vám, ako čerpať štátny príspevok prostredníctvom úradu práce sociálnych vecí a rodiny.
 • Postaráme sa o vašu ratolesť aj počas školských prázdnin.

V skratke

Zábava a hra
Starostlivosť a edukácia
Samostatnosť
Tímovosť